Konfidentsiaalsuse kokkulepe

 1. Konfidentsiaalsuse kokkulepe on kasutamislepingu lahutamatu osa.
 2. Konfidentsiaalsuse kokkulepe reguleerib suhteid kasutaja ja DoDo OÜ www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisel kasutaja andmete osas, milliseid on võimalik saada ja kasutada DoDo OÜ poolt kasutaja www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisel.
 3. Kasutaja on iga vähemalt 14-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes on registreeritud www.dodo.ee internetileheküljel.
 4. Kasutaja annab www.dodo.ee internetileheküljel registreerimisega ja www.dodo.ee internetilehekülje kasutamisega DoDo OÜ-le oma nõusoleku kasutaja isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.
 5. DoDo OÜ-l on õigus koguda ja kasutada järgmised andmed:
  1. kuidas kasutab kasutaja www.dodo.ee internetilehekülge;
  2. millistes operatsioonides osaleb kasutaja www.dodo.ee internetileheküljel;
  3. www.dodo.ee internetileheküljel registreerimisel DoDo OÜ-le edastatud andmed;
  4. kasutaja poolt DoDo OÜ-le www.dodo.ee internetileheküljel edastatud andmed.
  5. mis tahes muud kasutaja poolt www.dodo.ee internetileheküljel edastatud andmed.
 6. DoDo OÜ-l on õigus koguda ja kasutada ülalnimetatud andmed järgnevatel eesmärkidel:
  1. www.dodo.ee internetilehekülje kasutajale personifitseerimiseks;
  2. kasutajat puudutava info avaldamiseks www.dodo.ee internetileheküljel;
  3. kasutajale teenuste pakkumiseks www.dodo.ee internetileheküljel;
  4. kasutajale tasuliste teenuste puhul arvelduste tegemiseks;
  5. kasutajale personaalsete pakkumiste tegemiseks;
  6. edastamiseks vastavalt Eesti Vabariigi ja rahvusvahelisele seadusandlusele pädevatele asutusele;
  7. edastamiseks www.dodo.ee internetilehekülje partneritele, kes on kohustatud kasutama ülalnimetatud andmed vastavalt konfidentsiaalsuse kokkuleppele ja Eesti Vabariigi seadusandlusele.
 7. DoDo OÜ kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud kasutamislepinguga ja selle lahutamatute osadega ning Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud juhtudel.
 8. DoDo OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta konfidentsiaalsuse kokkuleppes sätestatud tingimusi, mis jõustuvad alates nende www.dodo.ee internetileheküljel avaldamisest. DoDo OÜ soovitab kasutajatel aeg-ajalt üle vaadata nimetatud dokumenti jälgimaks sellesse tehtavaid muudatusi.